På denne sida er det linker til bilder som er tatt omkring planområdet.
Hensikten med bildene er å gi et lite innblikk i forskjellige naturtyper og bruksområder mm i en
del utvalgte områder.