Our Website
Styringsgruppe for planprogrammet
Det er en styringsgruppe for utarbeidelse av planprogrammet. Denne består av Fylkesordførerne for Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark
(vara-fylkesordfører) og Rogaland, samt ordførerne fra alle kommunene.

Fylkesordfører Thore Westermoen i Vest-Agder Fylkeskommune er leder for styringsgruppa.
Fylkesordfører Laila Øygarden fra Aust-Agder Fykeskommune er nestleder.

Ta kontakt!
Prosjektleder er John Jastrey

john.jastrey@rogfk.no
51 51 66 95 / 413 12 654

Rogaland fylkeskommune
Postboks 130
Regionalplanseksjonen
4001 Stavanger


Heiplanen - ta kontakt
Styre for planarbeidett
I styremøte 9.6.2010 ble det formelt etablert et nytt styre for det videre planarbeidet.
Se styret
her