Videre framdrift i behandlingen av Heiplanen
Desember - Januar 2012: Ferdigstilling av høringen, forberedelse av styremøte
18. januar: Styremøte i Kristiansand
ca. 31. januar: Oversending av styrevedtak til Fylkestingene
mars/april : Sak om godkjenning av Heiplanen tas opp i fem fylkesting