Villreinens arealbruk på interaktive kart! - DNs villreinklient
Heiplanen - kart
Kart over villreinens leveområde fra Norsk villreinsenter - her
Temakart
Forslag til plankart, pr 2. februar 2011 her
Forslag til plankart pr 12.5.2011
lav oppløsning her
høy oppløsning her
Her er diverse "gamle" kart som har vært brukt i
prosessen - se under "Høring" for nyeste gjeldende kart